Tijdens het Boeremaparkfestival was Terre des Hommes vertegenwoordigd met een kraam waar kinderen een popennaam mochten raden en het aantal snoepjes in een snoepjespot. Bovendien kionden de kinderen een greep in de grabbelrok doen.

Hareners en Terre des Hommes slaan handen ineen

In 2010 viert Haren haar 850-jarig bestaan. En wie jarig is trakteert! Met een deel van de opbrengst van allerlei evenementen, lezingen, bijeenkomsten, exposities en andere activiteiten wil Haren de bouw van drie extra leslokalen aan de TNN-School in Goa, India mogelijk maken. De TNN-school is een project van Terre des Hommes Nederland, uitgevoerd door een lokale partnerorganisatie. De gemeente Haren ondersteunt dit initiatief van harte.

Het project

Het doel van het project is het verbeteren van de situatie van achtergestelde kinderen uit de sloppenwijken van Zuid-Goa door hen onderwijs en gezondheidszorg te bieden. Het programma dat TNN School deze kinderen biedt bestaat uit:

   Het bieden van ‘non-formal’ onderwijs aan drop outs en kinderen die helemaal nog niet naar school zijn gegaan en proberen hen te bewegen tot deelname aan het formele onderwijsprogramma;

   Het bieden van aanvulling op het eenzijdige voedselpatroon van de kinderen en eenvoudige medische zorg zodat zij zich beter kunnen concentreren op het onderwijsprogramma;

   Het bieden van voorlichting over basis hygiëne, medische zorg en seksuele exploitatie, aan vrouwen en kinderen ter preventie van uitbuiting en gezondheidsproblemen;

   Het stimuleren van beroepsopleiding onder jongeren (zowel jongens als meisjes) om hun kansen op werk te vergroten en het risico op seksuele uitbuiting te minimaliseren.

Kinderen uit Goa tijdens lessen in de TNN-school. Om alle kinderen te kunnen opvangen zijn meer klaslokalen nodig

Uitbreiding

Om alle kinderen in een goede omgeving kwalitatief onderwijs te kunnen heeft de TNN School het plan opgevat om het huidige schoolgebouw uit te breiden met een extra verdieping. Er ligt nu een plan voor de constructie van extra klaslokalen bovenop het huidige schoolgebouw. Terre des Hommes heeft de aanvragen van haar partner TNN School bestudeerd en positief beoordeeld. Haren 850 zet zich in om de bouw van de extra klaslokalen te financieren.

Tijdens vakantieperiodes vindt er een programma plaats waarin zo’n 650 kinderen voorlichting krijgen over hun rechten en de gevaren van kindermisbruik. Ook ouders worden hierin betrokken door drie keer per jaar met hen te bespreken wat het best is voor de ontwikkeling van hun kind.


De Werkgroep Oud Papier van de Raad van Kerken in Haren heeft op 1 mei jl. een cheque ter waarde van € 850,- aangeboden ten bate van het Harense Terre des Hommes-project. De werkgroep laat elke zaterdag aan de Irenelaan oudpapier-containers plaatsen. Met de opbrengst van de verkoop van het oud papier financiert deze werkgroep al vele jaren tal van projecten in ontwikkelingslanden. Het project van Terre des Hommes in India sluit goed aan bij de doelstelling van de Harense werkgroep, een gemotiveerde vrijwilligersorganisatie met een breed maatschappelijk draagvlak in deze gemeente.


Achtergronden

project van

Terre des Hommes

in Goa

Toerisme is een van de grootste inkomstenbronnen voor het district Goa. Deze sector is enorm gegroeid in tegenstelling tot de traditionele sectoren zoals mijnbouw en visserij, waarvan vooral de armste gezinnen afhankelijk zijn. De daling in deze sectoren heeft geleid tot verdere armoede en toegenomen kwetsbaarheid van kinderen. Veel kinderen worden gedwongen te werken, vaak met kleine handeltjes langs de stranden in toeristische gebieden. Dit maakt hen vooral kwetsbaar voor sekstoerisme.

Uit onderzoek is dan ook gebleken dat handel in kinderen en vrouwen het meest voorkomt in het district Goa. Ondanks pogingen van de overheid om vrouwen en vooral minderjarigen te beschermen is een groot percentage van de prostituees jonger dan 18 jaar.

FILMPJE KIJKEN?!


 

Terre des Hommes

Nederland

Terre des Hommes stopt uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden. Met projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en microkrediet maken we kansarme kinderen weer kansrijk. De hulp wordt verleend ongeacht, geloof of politieke gezindheid.


Terre des Hommes

afdeling Groningen

Terre des Hommes telt 27 inbrengwinkels in Nederland.  De actie voor de TNN-school in Goa wordt gecoördineerd door de afdeling Groningen van Terre des Hommes. De winkel staat aan de Floresstraat 7.


Donaties

Wilt u een donatie doen aan Terre des Hommes ten bate van het Harense project? Maak dan uw gift over op bankrekening

570511135 tnv Stichting Viering Nationale Feestdagen Gemeente Haren ovv "Gift Terre des Hommes".

Een dergelijke gift is fiscaal aftrekbaar.


Laatste wijziging:

18 december 2010