Roofvogelshow bij Beatrixoord

Op het terrein van het centrum voor revalidatie Beatrixoord aan de Dilgtweg in Haren vlogen op woensdagochtend 7 juli tal van roofvogels en uilen los rond. Hun begeleider en trainer Jan Pap van Valkerij Friesland was met hen naar het revalidatiecentrum afgereisd in het kader van Haren 850. De show vond plaats op het terrein voor de hoofdingang. Er kwamen tal van ambulante patiënten, Hareners en Harener scholieren op de show af.

De roofvogelshow was vrij toegankelijk voor het publiek. Wel werden de bezoekers gevraagd een bijdrage te geven voor het schoolproject van Terre des Hommes dat door Haren 850 is geadopteerd. Vrijwilligers van Beatrixoord deelden informatie over het project uit en haalden ruim € 60,- op voor het goede doel.


Laatste wijziging:

22 augustus 2010


Foto's op deze pagina:

Jan Pap van Valkerij Friesland tijdens de show in Haren.