Avontuurlijke tocht van Yesse naar Bartholomeus

Op zaterdag 2 oktober vindt een bijzondere avonturentocht plaats door historisch Haren. De Pelgrimage is een tocht over een afstand van ongeveer 18 kilometer. Deze kan te voet of per (snor)fiets en zelfs per scootmobiel worden afgelegd. Voor de wandelaars is er de mogelijkheid om de Pelgrimage met 4 kilometer te bekorten. De Pelgrimage is ook geschikt voor gezinnen. Iedere pelgrim doet mee op eigen risico.

Startpunt is de plek waar destijds het Klooster Yesse in Essen stond. Eindpunt is de Bartholomeuskerk in Noordlaren, waar de pelgrims hun eigen ‘Akte van Celebratie’ van hun naam mogen voorzien en waar deze Akte gezegeld zal worden door de burgemeester persoonlijk. Omdat de gemeente zich ook gastheer en –vrouw voelt waar het gaat om Haren 850 hebben verschillende gemeenteraadsleden en een enkel collegelid, naast de burgemeester, aangeboden op de dag zelf mee te helpen.

Vertrek vanuit Yesse

De deelnemers aan de voettocht kunnen tussen 8.00 en 10.00 uur ’s ochtends vertrekken vanaf ‘Yesse’, het bezoekerscentrum op de voormalige kloosterstede aan Essen 7. Fietsers kunnen in Essen starten tussen 10.00 en 12.00 uur. De deelnemers worden geacht uiterlijk om 16.00 uur de Pelgrimage te hebben volbracht. Voor wandelaars is er in de middaguren de mogelijkheid om per busje teruggebracht te worden naar Yesse.

Harener gemeenteraadsleden hielpen een handje tijdens de Pelgrimage. Een van de vrijwilligsters van het Klooster Yesse helpt een pelgrim op weg.

Langs historische plekken

Onderweg zullen de deelnemers niet alleen historisch interessante plekken passeren, maar ook betrokken worden bij historische ‘wagenspelen’ en activiteiten. Aan de voet van de Harener dorpskerk ontmoeten de deelnemers Thalia en Twister. Op de Onneres wordt er van de deelnemers enige behendigheid gevraagd. En als monnik of non kun je ook nog op de foto gezet worden. Op enkele plaatsen langs de route dienen opdrachten te worden uitgevoerd. Daartoe krijgen de deelnemers een aparte opdrachtkaart uitgereikt in Yesse. Onderweg zijn er enkele ‘herbergen’ waar men de inwendige mens kan verzorgen. Marketentsters van Terre des Hommes zijn in Glimmen actief bij de verkoop van warme dranken en lunchpakketten. Oranje Nassau blaast er intussen vrolijk op los om er de moed in te houden. In de omgeving van het hunebed lijkt een Middeleeuws kampement te zijn opgeslagen.

De deelnemers krijgen een routebeschrijving mee, waarin ook historische feiten vermeld staan.


Laatste wijziging:

6 oktober 2010


Foto bovenaan de pagina:

In de Bartholomeuskerk in Noordlaren:  kwamen marketentsters van Terre des Hommes, gemeenteraads- en stuurgroepleden bijeen om een handje te helpen bij de Pelgrimageeindpunt van de Pelgrimage op 2 oktober.