Kerkenpad in Haren

Op zaterdag 22 mei, de dag voor het Pinksterfeest, organiseerden Harener geloofsgemeenschappen een Kerkenpad in het kader van de viering van ‘850 jaar Thuis in Haren’. In totaal waren tien kerken in deze gemeente ‘s middagsn open voor het publiek

Het Kerkenpad werd geopend in de Bartholomeuskerk in Noordlaren door de Harense welzijnswethouder mevrouw Annalies Groot. Ze onthulde een kopie van de Noordlaren betreffende pagina's van het grondboek van de Abdij van Werden. De vermelding van Noordlaren in die kloosteradministratie is het eerste schriftelijke bewijs van het bestaan van een dorp dat nu tot de gemeente Haren behoort.

 

Het gedeelte uit het Grondboek van het Klooster Werden waarin 'de tribus laribus'de drie Larens, vermeld staan. ZIE OOK

De volgende kerkgebouwen waren geopend:

- Bartholomeuskerk in Noordlaren

- Nicolai- of Dorpskerk in Haren

- Gereformeerd Vrijgemaakte Ontmoetingskerk aan de Sterremuurweg in Haren

- Gorechtkerk aan de Kerkstraat in Haren

- R.K. Nicolaaskerk aan het Ireneplein in Haren

- Doopsgezinde Kerk aan de Nieuwe Stationsweg in Haren 

- Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Pieter Wierengaweg in Haren

- Kerkboerderij aan de Oude Middelhorst in Haren

- Nieuw Apostolische Kerk aan de Bamshorn in Haren

- Het Witte Kerkje aan de Jachtlaan in Haren


Laatste wijziging:

1 juli 2010


Foto bovenaan de pagina:

De Harense wethouder Culturele Zaken, mevrouw Annalies Groot met haar dochter Josefien ontdekken tijdens de start vaan het Kerkenpad de naam van Noordlaren en de twee andere Larens in het handschrift van de het klooster Werden.