Hemelvaartsviering  850 jaar Thuis in Haren

Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, organiseerden de Harener kerken een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk aan de Sterremuurweg 4 in Oosterhaar. In verband met de te verwachten temperaturen was besloten de viering in de openlucht te verplaatsen naar voornoemd kerkgebouw.

Op verzoek van de ‘Stuurgroep Haren 850’ heeft een comité uit de Harener kerken genoemde samenkomst voorbereid. Het werd een samenkomst door de kerken voor alle inwoners van de gemeente Haren.

Het comité uit de kerken heeft met de Hareners tijdens deze samenkomst willen vieren en gedenken dat wij ‘thuis zijn bij elkaar’, dat wij ‘thuis zijn bij elkaar en bij God’.

Ruim 250 mensen waren aanwezig bij de viering waarin werd voorgegaan door de pastores de Boer (Geref.Vrijg.), De Jager (Geref), Oosterdijk (Ned.Herv.) en Vos (RK).

Het was een unieke gebeurtenis in meerdere opzichten. De liturgie werd gekenmerkt door een zorgvuldig afgestemde eenheid, waarin ieder zich kon herkennen. Opnieuw bleek de muziekvereniging Oranje Nassau onmisbaar. Na afloop gingen er veel stemmen op die om een (regelmatige) herhaling vroegen.

 


Laatste wijziging:

1 juli 2010


Foto bovenaan de pagina:

Raadhuisplein Haren, waar op Hemelvaartsdag een samenkomst van de Harener kerken  zou plaatsvinden, maar door de lage temperaturen werd uitgeweken naar de Ontmoetingskerk in Ooosterhaar.