Zeven gesprekstafels tijdens Dag van de Dialoog

In het kader van ‘850 jaar Thuis in Haren’ organiseert het Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Haren (Torion) op donderdag 4 november de ‘Dag van de Dialoog’. ‘850 jaar Thuis in Haren; ontmoet elkaar nu!’

Op zeven locaties in deze gemeente kunnen mensen, maatschappelijke organisaties en/of bedrijven met elkaar in gesprek gaan over relevante onderwerpen. Het gaat daarbij onder meer om de Hortus Haren, de Zorgboerderij De Mikkelhorst, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Bibliotheek en de vestigingen van NOVO aan de Torenlaan en de Clematisweg. De diverse tafels beginnen ‘s middags om half drie of ’s avonds om half acht.

 

Geen discussie, wel gesprek

De ervaring elders in het land leert dat de Dag van de Dialoog, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven oplevert die de onderlinge verbinding versterken. Het gaat bij deze dialogen NIET om een discussie, maar WEL om de uitwisseling van ideeën en standpunten. Het is de bedoeling dat de gesprekken over één centraal thema gaan.

De Dag van de Dialoog is een landelijk initiatief dat ontstond als een antwoord op de tweedeling die ontstond na de aanslagen op de Twin Towers in New York. Mensen moeten met elkaar in gesprek blijven, was het motto. Het werd een succes. De formule? Zet acht mensen rond een tafel met een gespreksleider die in de gaten houdt dat het geen discussie maar een ontmoeting wordt en ga praten. In meer dan zestig gemeentes in Nederland is de dag van de dialoog zo een begrip geworden. En nu dus voor het eerst in Haren. Voor de Dag van de Dialoog in Haren hebben zich onder meer NOVO, het Jongerenwerk en VluchtelingenWerk aangemeld. Verder staan er op diverse plaatsen in de gemeente ‘open’ dialoogtafels waaraan iedere Harener kan deelnemen. Haren FM gaat een uitzending maken over een van de dialoogtafels.

 


Laatste wijziging:

28 oktober 2010