De geschiedenis van Noordlaren

in poëtische hink-stap-sprongen

Jan Siebo Uffen (1942), Noordlaarder van geboorte, staat stil bij de 850-jarige geschiedenis van zijn dorp. In poëtische hink-stap-sprongen stipt hij de belangrijkste gebeurtenissen in zijn dorp aan. Hij doet dat op donderdag 25 november tijdens een themalunch in de Harense Dickens Room (’t Clockhuys, 12.30-13.30 uur).

 

Uffen bedient zich van liederen, gedichten, rijmen en geschiedenissen die deels voor Noordlaren geschreven lijken zijn. Dichtte Henric van Veldeke zijn ‘Het nieuwe lover’ speciaal voor Uffens geboortedorp, of zit het toch anders? Met behulp van twee handen vol jaartallen zal de geschiedenis van Noordlaren, en daarmee van Haren, op speelse wijze geïllustreerd worden.

 


Laatste wijziging:

16 november 2010