Marion Kraus bij de presentatie van de ets van Bommen Berend.

Reeds 10 van de 15 etsen zijn verkocht

Presentatie ets Bommen Berend

Het verhaal van de krijgslustige Bisschop van Munster, Bommen Berend, en Haren kent talrijke variaties. In elk daarvan keert evenwel steeds de maaltijd terug, die de bisschop gebruikte in de Harener toren.

Deze gebeurtenis inspireerde de Harener kunstenares Marion Kraus tot het maken van een ets, die in een heel beperkte oplage van maximaal 15 stuks beschikbaar komt. De etsen zijn genummerd en gesigneerd.

Etsen zijn te koop

De ets werd tijdens deze bijeenkomst te koop aangeboden voor de prijs van € 130,-. De helft van de opbrengst komt ten goede aan het charitatieve doel dat de Harener gemeenschap voor dit jubileumjaar heeft gekozen: een project van Terre des Hommes, dat voorziet in de uitbreiding van een school in het Indiase Goa.Tijdens de presentatie werden reeds zeven van de vijftien etsen verkocht.

Belangstellenden voor de ets kunnen zich melden via haren850@gmail.com.

Inleiding Egbert van der Werff

Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 15 oktober in de Harener dorpskerk werd deze ets gepresenteerd.

De Groninger historicus Egbert van der Werff deed het juiste verhaal uit de doeken over deze Bisschop Bernhard von Galen.

Groninger historicus Egbert van der Werff lichtte de waarheden en onwaarheden rond het verhaal van Bommen Berend in de Harener dorpstoren toe.

Vervolgens speelde Harener musicus Anco Ezinga delen uit de 28 Augustussuite van Mr. Romke de Waard. Deze componist schreef veel werk voor het beiaard, maar Ezinga wist op het Harense Hinsz-orgel verschillende onderdelen van deze suite uit 1964 voortreffelijk te verklanken.

Ten slotte presenteerde de maakster van de ets, Marion Kraus, haar werk.


 


Laatste wijziging:

2 november 2010